Nematerijalna baština izazov za politiku upravljanja i prikupljanja

Zagreb, Hrvatska
17. - 20. listopada 2019.
PRIJAVA
Organizatori
PARTNERI
POTPORA PROJEKTU

Nematerijalna kulturna baština

Pozivamo Vas da sudjelujete na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji
Nematerijalna baština izazov za politiku upravljanja i prikupljanja
koja će se održati u Zagrebu od 17. do 20. listopada 2019. godine.
Konferenciju organiziraju ICOM SEE i Etnografski muzej.

Konferencija je organizirana kako bi se obilježio 17. listopada kao Međunarodni Dan nematerijalne kulturne baštine s obzirom da je to bio dan kada je prihvaćena UNESCO-va Konvencija za očuvanje nematerijalne kulturne baštine 2003. godine u Parizu. Konferencija će pomoći članovima ICOM-a da dobiju uvid u nastojanja da se ojačaju UNESCO-vi i ICOM-ovi strateški ciljevi vezani uz nematerijalnu kulturnu baštinu. Osim toga, istražit će izazove pred kojima se nalaze muzeji prilikom prikazivanja nematerijalne kulturne baštine. Konferencija će se fokusirati na management i sakupljačku politiku koja se odnosi na najosjetljiviju vrstu baštine, a koja se vrlo često koristi u kulturnom turizmu i izložena je mnogobrojnim zahtjevima.

Putem predavanja, ali i radionica, projekcije filmova, formalnih i neformalnih rasprava među stručnjacima, sudionicima ove konferencije bit će omogućen uvid u najnovije smjernice vezane uz nematerijalnu baštinu na svjetskom ali i nacionalnom te gradskom nivou.

Partneri konferencije su nacionalni komiteti za muzeje - ICOM Hrvatska, ICOM Slovenija i Muzej Mimara, Comcol i Intercom.

Potporu projektu daje Ministarstvo kulture i Grad Zagreb.

UNESCO - Nematerijalna kulturna baština

Nematerijalna kulturna baština definirana je člankom 2. UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (NN 5/05) i člankom 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u okviru kojega se za potrebe upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske određuju tri osnovne kategorije:

* jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta,
* folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote,
* tradicijska umijeća i obrti

Preuzeto:
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21765

Nematerijalna dobra Hrvatske upisana na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva:

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=5220