Nematerijalna baština izazov za politiku upravljanja i prikupljanja

Zagreb, Hrvatska
17. - 20. listopada 2019.
PRIJAVA

Smještaj

Tijekom konferencije, sudionici će biti smješteni u hotelu Laguna, hotelu Jadran i privatnom smještaju.